jrs直播手机app苹果

首页>直播大厅 > 篮球 > 俱乐部友谊赛 > 图鲁兹vs沙朗视频直播
俱乐部友谊赛

沙朗

完场

81-71

图鲁兹

禁止任何形式的灌水,违者禁言!

欢迎您进入聊天室。。。

直播信息

免费在线观看图鲁兹vs沙朗高清直播! jrs直播手机app苹果为您提供图鲁兹对阵沙朗直播地址, 图鲁兹直播和沙朗直播信号将在开赛前实时更新, 刷新本页面或进入jrs直播手机app苹果首页即可获取最新直播信号。 喜欢看图鲁兹VS沙朗比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。 jrs直播手机app苹果,免费看7*24小时俱乐部友谊赛滚动直播。

赛事分类: 俱乐部友谊赛
球队名称: 图鲁兹 vs 沙朗
比赛时间:2022年01月15日 03:00
赛事信息:本场包含了图鲁兹vs沙朗直播信息,jrs直播手机app苹果将对本场进行视频直播。
日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2021/10/16

法国N1

图鲁兹

94-79

54-37

沙朗

6.5

153.5

2021/04/18

俱乐部友谊赛

沙朗

74-103

37-65

图鲁兹

6.5

156.5

图鲁兹

日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2022/01/12

俱乐部友谊赛

塔布

76-75

37-37

图鲁兹

5.5

148.5

2021/12/18

俱乐部友谊赛

图鲁兹

69-74

27-29

鲁佩拉酒店

1.5

145.5

2021/12/04

俱乐部友谊赛

图鲁兹

70-72

37-42

珂玛德

1.5

156.5

2021/11/13

俱乐部友谊赛

塞布尔塞尔

63-74

35-36

图鲁兹

-4.5

94.5

2021/11/10

俱乐部友谊赛

图鲁兹

79-100

49-47

昂热

8.5

154.5

2021/11/06

俱乐部友谊赛

奥罗拉

70-71

32-43

图鲁兹

8.5

145.5

2021/11/03

法国N1

图鲁兹

75-71

31-22

CEP洛里昂

11.5

147.5

2021/10/30

俱乐部友谊赛

普瓦捷篮球86

66-51

33-28

图鲁兹

2.5

149.5

2021/10/23

俱乐部友谊赛

鲁伊尔竞技BC

66-99

32-41

图鲁兹

-5.5

150.5

2021/10/16

法国N1

图鲁兹

94-79

54-37

沙朗

6.5

153.5

2021/10/13

俱乐部友谊赛

图鲁兹

54-67

31-26

塔布

2.5

148.5

2021/10/09

俱乐部友谊赛

鲁佩拉酒店

83-76

41-37

图鲁兹

10.5

154.5

2021/10/02

俱乐部友谊赛

图鲁兹

80-78

36-40

雷恩联

-1.5

156.5

2021/09/25

俱乐部友谊赛

珂玛德

69-97

28-51

图鲁兹

8.5

150.5

2021/09/22

法国杯

南特

73-59

36-32

图鲁兹

-4.5

94.5

2021/09/18

俱乐部友谊赛

图鲁兹

55-71

29-39

赫罗纳

14.5

152.5

2021/05/16

俱乐部友谊赛

CEP洛里昂

67-63

35-34

图鲁兹

10.5

155.5

2021/05/09

法篮丙

雷恩联

74-91

42-45

图鲁兹

8.5

148.5

2021/04/21

俱乐部友谊赛

图鲁兹

90-59

46-24

CEP洛里昂

1.5

155.5

2021/04/18

俱乐部友谊赛

沙朗

74-103

37-65

图鲁兹

6.5

156.5

2021/04/10

俱乐部友谊赛

图鲁兹

76-77

49-36

奥罗拉

4.5

154.5

2021/04/07

俱乐部友谊赛

图鲁兹

82-86

29-46

昂热

-2.5

152.5

2021/04/03

俱乐部友谊赛

昂热

65-68

27-30

图鲁兹

13.5

148.5

2021/03/31

法篮丙

图鲁兹

65-50

41-27

比利牛斯

1.5

153.5

2021/03/13

俱乐部友谊赛

鲁佩拉酒店

68-73

33-35

图鲁兹

2.5

153.5

2021/03/10

法篮丙

图鲁兹

87-78

49-37

鲁伊尔竞技BC

2.5

159.5

2021/03/06

俱乐部友谊赛

珂玛德

50-89

21-52

图鲁兹

7.5

154.5

2021/03/03

俱乐部友谊赛

凡维斯体育

58-77

31-32

图鲁兹

10.5

153.5

2021/02/10

俱乐部友谊赛

JSA波尔多大都会

72-99

39-41

图鲁兹

6.5

154.5

2021/01/30

俱乐部友谊赛

奥罗拉

82-63

41-38

图鲁兹

1.5

151.5

沙朗

日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2022/01/09

法国杯

鲁佩拉酒店

78-85

38-41

沙朗

1.5

151.5

2021/12/18

俱乐部友谊赛

沙朗

67-70

31-39

雷恩联

3.5

153.5

2021/12/11

俱乐部友谊赛

塔布

83-64

27-28

沙朗

2.5

151.5

2021/12/05

俱乐部友谊赛

沙朗

91-96

47-37

墨西哥湾

-1.5

149.5

2021/11/21

俱乐部友谊赛

沙朗

67-72

29-40

塞布尔塞尔

-1.5

145.5

2021/11/13

法篮丙

昂热

74-77

46-39

沙朗

-10.5

160.5

2021/11/10

俱乐部友谊赛

沙朗

76-84

33-32

CEP洛里昂

7.5

153.5

2021/11/06

俱乐部友谊赛

普瓦捷篮球86

81-80

38-36

沙朗

-8.5

149.5

2021/10/30

俱乐部友谊赛

波尔多

68-88

32-48

沙朗

7.5

154.5

2021/10/27

俱乐部友谊赛

沙朗

85-91

38-51

鲁伊尔竞技BC

7.5

157.5

2021/10/16

法国N1

图鲁兹

94-79

54-37

沙朗

6.5

153.5

2021/10/13

俱乐部友谊赛

沙朗

83-89

46-36

鲁佩拉酒店

-2.5

155.5

2021/10/09

俱乐部友谊赛

雷恩联

74-93

39-46

沙朗

-2.5

156.5

2021/10/02

俱乐部友谊赛

沙朗

69-73

37-35

塔布

2.5

154.5

2021/09/25

俱乐部友谊赛

墨西哥湾

91-86

44-45

沙朗

8.5

156.5

2021/09/22

法国杯

沙朗

72-84

44-42

普瓦捷

5.5

154.5

2021/09/01

俱乐部友谊赛

昂热

85-66

46-35

沙朗

5.5

164.5

2021/05/16

俱乐部友谊赛

图尔斯

109-92

60-50

沙朗

-6.5

159.5

2021/05/12

俱乐部友谊赛

沙朗

83-88

41-39

雷恩联

5.5

155.5

2021/04/21

俱乐部友谊赛

沙朗

77-76

36-36

珂玛德

2.5

154.5

2021/04/18

俱乐部友谊赛

沙朗

74-103

37-65

图鲁兹

6.5

156.5

2021/04/14

俱乐部友谊赛

比利牛斯

83-73

45-39

沙朗

7.5

161.5

2021/04/07

俱乐部友谊赛

凡维斯体育

81-96

40-54

沙朗

14.5

164.5

2021/04/04

俱乐部友谊赛

鲁佩拉酒店

85-81

41-40

沙朗

1.5

158.5

2021/03/31

俱乐部友谊赛

沙朗

93-90

51-27

鲁伊尔竞技BC

1.5

163.5

2021/03/10

俱乐部友谊赛

CEP洛里昂

79-99

46-44

沙朗

3.5

160.5

2021/02/24

俱乐部友谊赛

鲁伊尔竞技BC

84-85

36-39

沙朗

2.5

161.5

2021/02/14

俱乐部友谊赛

奥罗拉

68-76

38-39

沙朗

-2.5

158.5

2021/02/10

俱乐部友谊赛

沙朗

94-80

49-36

昂热

6.5

156.5

2021/02/07

俱乐部友谊赛

沙朗

85-75

37-41

比利牛斯

6.5

157.5